องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 8 เม.ย. 2559 ]454
162 ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 1 มี.ค. 2559 ]412
163 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]363
164 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558- 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.พ. 2559 ]399
165 โครงการ AIS จัดให้มือถือเก่าแลกใหม่ ให้กับประชาชน [ 19 ม.ค. 2559 ]263
166 โครงการ AIS จัดให้มือถือเก่าแลกใหม่ ให้กับประชาชน [ 19 ม.ค. 2559 ]232
167 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 3 ม.ค. 2559 ]538
168 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (ฺBIKE FOR DAD) ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]430
169 วันเอดส์โลก [ 1 ธ.ค. 2558 ]2247
170 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ย. 2558 ]455
171 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ [ 9 พ.ย. 2558 ]454
172 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]455
173 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่ทอดถวาย ณวัดเจริญสุข บ้านหนองหมากแซว [ 4 พ.ย. 2558 ]451
174 ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและการป้องกันอัคคีภัย [ 3 พ.ย. 2558 ]452
175 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2558 ]442
176 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน [ 20 ต.ค. 2558 ]404
177 ขอความร่วมมือสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ [ 21 ส.ค. 2558 ]506
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ส.ค. 2558 ]478
179 เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) [ 12 มี.ค. 2558 ]541
180 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10