องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมกีฬาอบต.โคกสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลโคกสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาอบต.โคกสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมให้เป็นผู้มีความเข้มแข็ง อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด มีจิตสำนึกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมชมขบวนเช้าวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาอบต.โคกสะอาด

    เอกสารประกอบ

กิจกรรมกีฬาอบต.โคกสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด