องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
  โครงการกิจกรรมถนอมอาหารเพื่อลดรายจ่าย (การทำแหนมหม...[วันที่ 2024-06-13][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 4]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-31][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day (kick - off) เฉลิ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 19]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล แด่ สมเด...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโค...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการก...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน และโครงการอำ...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 24]
 
  นิทรรศการให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน และลูกจ้า...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชาคมบ้านน้อย หมู่ที่ ๗[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20