องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า[วันที่ 2019-04-26][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และจิตใจกลุ...[วันที่ 2019-04-11][ผู้อ่าน 174]
 
  กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรปลูกเกษตรอินทรีย์ไร้สาร[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 164]
 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ[วันที่ 2019-04-05][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรสอนชุมช...[วันที่ 2019-03-29][ผู้อ่าน 177]
 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลัดสูตรการเข้า...[วันที่ 2019-03-28][ผู้อ่าน 176]
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จ...[วันที่ 2019-02-07][ผู้อ่าน 392]
 
  กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพหลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก[วันที่ 2019-01-22][ผู้อ่าน 169]
 
  กิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศร...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 178]
 
  จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นตำบลโคกสะอาด[วันที่ 2019-01-10][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรม รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 196]
 
  กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะสักนิดชีวิตปลอดภัย[วันที่ 2018-12-15][ผู้อ่าน 172]
 

|1|2หน้า 3|4|5