องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงาน [ 8 ส.ค. 2565 ]6
2 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 5 ส.ค. 2565 ]2
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน [ 25 ก.ค. 2565 ]12
4 อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกรอบที่ 3 [ 12 ก.ค. 2565 ]19
5 อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ค. 2565 ]28
6 อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2565 ]34
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]30
8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 3 มิ.ย. 2565 ]40
9 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 30 พ.ค. 2565 ]39
10 การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน [ 6 พ.ค. 2565 ]9
11 ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 11 เม.ย. 2565 ]67
12 ผู้บริหารเชิญสมากชิกอบต./กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้านตำบล [ 8 เม.ย. 2565 ]61
13 การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน [ 8 เม.ย. 2565 ]8
14 ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2565 ]64
15 การประชุมผู้บริหาร  สมาชิกสภา  กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 8 มี.ค. 2565 ]8
16 ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2565 ]56
17 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]81
18 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]77
19 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 25 ก.พ. 2565 ]82
20 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 24 ก.พ. 2565 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8