องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2566 ]5
2 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]4
3 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]6
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 31 ต.ค. 2566 ]7
5 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]19
6 ประกาศพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2/2566) [ 20 ต.ค. 2566 ]20
7 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]25
8 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]20
9 ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]26
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]31
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]22
12 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 20 ก.ย. 2566 ]21
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2566ครั้งที่ 1 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]18
14 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ก.ย. 2566 ]25
15 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ก.ย. 2566 ]26
16 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]24
17 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]24
18 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]21
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 8 ส.ค. 2566 ]32
20 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13