องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจา ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจา ปี 2564

    เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจา ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด