องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกประสิทธ์ และรพ.สต.บ้านหนองบัว ในการให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) อาทิ กิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น การดูแลสุขภาพพื้นฐาน และการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูและป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสุขภาพจิตที่แจ่มใส

    เอกสารประกอบ

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด