องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำลังพลสำรองในการช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและกิจกรรมของอบต.โคกสะอาด รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร 👉 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐๔๓-๘๔๐๘๘๔ หรือ ๐๘๕-๔๓๐๑๕๗๒    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด