องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเยาวชนกับชุมชน รุ่นที่ ๒

    รายละเอียดข่าว

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้จัด โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างเยาวชนกับชุมชน รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมสวนผึ้งอบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกีฬา มีทักษะในการดำเนินชีวิต

มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเรื่องอบายมุข ยาเสพติด

และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของชุมชน    เอกสารประกอบ โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเยาวชนกับชุมชน รุ่นที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด