องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

มีความประสงค์ขอเชิญพนักงานส่วนตำบล

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน    เอกสารประกอบ ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด