องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วยผู้บริหารองค์บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

มีความประสงค์เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

จึงเชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา    เอกสารประกอบ

ผู้บริหารเชิญพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด