องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพ่อแห่งชาติ

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

    เอกสารประกอบ

วันพ่อแห่งชาติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด