องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายบุญทัน ศรีมุงคุณ นายก อบต.โคกสะอาด

ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยงานป้องกันฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบัว

อสม.บ้านหนองบัว อสม.บ้านหนองเม็ก ออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย บ้านหนองบัว ๑ ราย บ้านหนองเม็ก ๑ ราย    เอกสารประกอบ

อบต.โคกสะอาดออกพ่นยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด