องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 8  เมษายน   2565

ณ อเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด    เอกสารประกอบ

การประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด