องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล [ 23 ก.ย. 2564 ]216
142 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน [ 17 ก.ย. 2564 ]264
143 ประกาศการรายงานผลการลดการใช้พลังงานภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]140
144 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของ บ้านโนนชัย หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ย. 2564 ]241
145 ข่าวสารขอรับเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ย. 2564 ]43
146 มอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 3 ก.ย. 2564 ]249
147 โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ถนนทางเข้าบ้านหนองบัว ม.๑๑ [ 27 ส.ค. 2564 ]211
148 นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วย ปลัดอบต.โคกสะอาด มอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ [ 26 ส.ค. 2564 ]291
149 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2560 [ 25 ส.ค. 2564 ]502
150 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]192
151 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]191
152 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]198
153 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]189
154 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]188
155 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]188
156 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]192
157 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]183
158 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]226
159 มอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 24 ส.ค. 2564 ]258
160 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ส.ค. 2564 ]229
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14