องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้ง1/2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]24
122 การประชุมผู้บริหาร และประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 14 ม.ค. 2565 ]128
123 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๒๖๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [ 12 ม.ค. 2565 ]256
124 นายอำเภอฆ้องชัย ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ [ 12 ม.ค. 2565 ]278
125 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้ง1/2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]21
126 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]114
127 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [ 28 ธ.ค. 2564 ]243
128 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย เนื่องในวันสำคัญ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [ 3 ธ.ค. 2564 ]244
129 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำบลโคกสะอาด [ 23 พ.ย. 2564 ]246
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]235
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 1 พ.ย. 2564 ]248
132 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]119
133 ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน [ 30 ต.ค. 2564 ]223
134 ประกาศพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 28 ต.ค. 2564 ]250
135 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 ต.ค. 2564 ]202
136 ข่าวสารขอรับเงินเบี้ย ขอทำบัตรประจำตัว และขอกู้เงินสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]95
137 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความต้องการเต่านาในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 6 ต.ค. 2564 ]271
138 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 6 ต.ค. 2564 ]244
139 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 6 ต.ค. 2564 ]243
140 ข่าวสารขอรับเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]102
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14