องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 6 ต.ค. 2564 ]210
62 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 6 ต.ค. 2564 ]211
63 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล [ 23 ก.ย. 2564 ]182
64 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน [ 17 ก.ย. 2564 ]227
65 ประกาศการรายงานผลการลดการใช้พลังงานภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]113
66 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของ บ้านโนนชัย หมู่ที่ 1 [ 9 ก.ย. 2564 ]211
67 มอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 3 ก.ย. 2564 ]215
68 โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ถนนทางเข้าบ้านหนองบัว ม.๑๑ [ 27 ส.ค. 2564 ]177
69 นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วย ปลัดอบต.โคกสะอาด มอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ [ 26 ส.ค. 2564 ]235
70 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2560 [ 25 ส.ค. 2564 ]475
71 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]166
72 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]164
73 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]172
74 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]163
75 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]160
76 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]158
77 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]163
78 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]155
79 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2564 ]193
80 มอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 24 ส.ค. 2564 ]223
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10