องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 17 ก.ค. 2566 ]26
22 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสอาร์เอสวี (RSV) [ 28 มิ.ย. 2566 ]30
23 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก [ 28 มิ.ย. 2566 ]28
24 ประชาสัมพันธ์นโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอบต.โคกสะอาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
25 ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตำบลโคกสะอาด [ 16 มิ.ย. 2566 ]30
26 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลโคกสะอาด [ 16 มิ.ย. 2566 ]40
27 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
28 ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางบัวพันธ์ สาริโพธิ์) บ้านดอนข่า ม.๖ ตำบลโคกสะอาด [ 31 พ.ค. 2566 ]25
29 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 30 พ.ค. 2566 ]20
30 กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [ 6 พ.ค. 2566 ]24
31 ประกาศพนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ [ 1 พ.ค. 2566 ]29
32 ประกาศพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1/2566) [ 1 พ.ค. 2566 ]26
33 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 9 เม.ย. 2566 ]24
34 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ [ 9 เม.ย. 2566 ]22
35 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี [ 6 เม.ย. 2566 ]21
36 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 2 เม.ย. 2566 ]18
37 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]28
38 กีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2566 ]21
39 ประกาศใช้ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 มี.ค. 2566 ]31
40 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2566 ]49
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13