องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]38
22 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]31
23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 20 ก.ย. 2566 ]32
24 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ก.ย. 2566 ]35
25 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ก.ย. 2566 ]33
26 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]32
27 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]35
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 8 ส.ค. 2566 ]2815
29 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]36
30 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 17 ก.ค. 2566 ]35
31 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไวรัสอาร์เอสวี (RSV) [ 28 มิ.ย. 2566 ]39
32 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก [ 28 มิ.ย. 2566 ]36
33 ประชาสัมพันธ์นโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอบต.โคกสะอาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ [ 21 มิ.ย. 2566 ]43
34 ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตำบลโคกสะอาด [ 16 มิ.ย. 2566 ]39
35 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลโคกสะอาด [ 16 มิ.ย. 2566 ]47
36 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน [ 14 มิ.ย. 2566 ]37
37 ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (นางบัวพันธ์ สาริโพธิ์) บ้านดอนข่า ม.๖ ตำบลโคกสะอาด [ 31 พ.ค. 2566 ]32
38 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 30 พ.ค. 2566 ]31
39 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]7
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14