องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 1 มี.ค. 2559 ]445
242 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]396
243 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558- 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.พ. 2559 ]430
244 โครงการ AIS จัดให้มือถือเก่าแลกใหม่ ให้กับประชาชน [ 19 ม.ค. 2559 ]297
245 โครงการ AIS จัดให้มือถือเก่าแลกใหม่ ให้กับประชาชน [ 19 ม.ค. 2559 ]265
246 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 3 ม.ค. 2559 ]575
247 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (ฺBIKE FOR DAD) ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]468
248 วันเอดส์โลก [ 1 ธ.ค. 2558 ]2791
249 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ย. 2558 ]487
250 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ [ 9 พ.ย. 2558 ]492
251 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]498
252 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่ทอดถวาย ณวัดเจริญสุข บ้านหนองหมากแซว [ 4 พ.ย. 2558 ]487
253 ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและการป้องกันอัคคีภัย [ 3 พ.ย. 2558 ]486
254 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2558 ]473
255 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน [ 20 ต.ค. 2558 ]442
256 ขอความร่วมมือสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ [ 21 ส.ค. 2558 ]563
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ส.ค. 2558 ]508
258 เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) [ 12 มี.ค. 2558 ]580
259 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]196
260 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 542 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14