องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 8 เม.ย. 2563 ]260
202 สรุปผลดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]261
203 ยินดีกับเด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมทิพย์ นักเรียนโรงเรียน อบต.โคกสะอาด เข้ารับรางวัล "วัฒนธรรมวินิต"เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ [ 25 ธ.ค. 2562 ]290
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล [ 23 ส.ค. 2562 ]375
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา [ 23 ส.ค. 2562 ]365
206 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 13 ส.ค. 2562 ]265
207 การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs [ 5 ส.ค. 2562 ]225
208 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาการทางกาย จิต สมอง ของผู้สูงอายุ [ 17 ก.ค. 2562 ]261
209 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะัเปียกในครัวเรือน [ 20 มิ.ย. 2562 ]280
210 การประหยัดพลังงาน [ 9 เม.ย. 2562 ]255
211 แผ่นพับประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 9 เม.ย. 2562 ]263
212 รณรงค์เลือกตั้ง สส.ปี ๖๒ [ 14 มี.ค. 2562 ]282
213 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 1 ม.ค. 2562 ]260
214 ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 1 ม.ค. 2562 ]269
215 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]483
216 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]345
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]335
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]296
219 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 11 ม.ค. 2561 ]486
220 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 30 พ.ย. 2560 ]491
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14