องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) [ 15 มิ.ย. 2563 ]271
182 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 มิ.ย. 2563 ]282
183 โครงการพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงสวนนายอำเภอ “พอเพียง แก้จน ทั้งอำเภอ” [ 9 มิ.ย. 2563 ]285
184 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” [ 3 มิ.ย. 2563 ]277
185 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม [ 2 มิ.ย. 2563 ]255
186 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) [ 12 พ.ค. 2563 ]289
187 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 5 พ.ค. 2563 ]267
188 แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 1 พ.ค. 2563 ]246
189 ประกาศการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 8 เม.ย. 2563 ]250
190 สรุปผลดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]251
191 ยินดีกับเด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมทิพย์ นักเรียนโรงเรียน อบต.โคกสะอาด เข้ารับรางวัล "วัฒนธรรมวินิต"เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ [ 25 ธ.ค. 2562 ]282
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล [ 23 ส.ค. 2562 ]365
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา [ 23 ส.ค. 2562 ]357
194 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 13 ส.ค. 2562 ]257
195 การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs [ 5 ส.ค. 2562 ]217
196 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาการทางกาย จิต สมอง ของผู้สูงอายุ [ 17 ก.ค. 2562 ]254
197 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะัเปียกในครัวเรือน [ 20 มิ.ย. 2562 ]272
198 การประหยัดพลังงาน [ 9 เม.ย. 2562 ]247
199 แผ่นพับประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 9 เม.ย. 2562 ]255
200 รณรงค์เลือกตั้ง สส.ปี ๖๒ [ 14 มี.ค. 2562 ]274
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13