องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]9
2 ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2567 ]15
3 ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 1 มี.ค. 2567 ]14
4 ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 1 มี.ค. 2567 ]19
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 7 ก.พ. 2567 ]24
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]13
7 ประกาศ อบต.โคกสะอาดเรื่อง ยุบเลิกศูนย์ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกสะอาด [ 19 ม.ค. 2567 ]12
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2567 ]14
9 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยวิสาสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]17
10 ประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส [ 2 ม.ค. 2567 ]13
11 ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 27 ธ.ค. 2566 ]13
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2566 ]13
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2566 ]11
14 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 4 ธ.ค. 2566 ]21
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2566 ]21
16 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]19
17 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด [ 31 ต.ค. 2566 ]25
18 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]34
19 ประกาศพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2/2566) [ 20 ต.ค. 2566 ]31
20 ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14