องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3 วิธีลดโลกร้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]60
2 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [ 20 เม.ย. 2563 ]55
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 13 เม.ย. 2563 ]58
4 ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]59
5 เรียนรู้ เรื่องโรคเอดส์ [ 25 พ.ย. 2562 ]57
6 เรียนรู้ เรื่อง โรควัณโรคปอด [ 25 พ.ย. 2562 ]67
7 ก๊าซเรือนกระจก [ 25 พ.ย. 2562 ]54
8 เรียนรู้เรื่อง โรคฉี่หนู [ 16 ต.ค. 2562 ]58
9 เรียนรู้เรื่อง โรคไวรัสไข้หวัดนก [ 16 ต.ค. 2562 ]58
10 เรียนรู้ เรื่องโรคเบาหวาน [ 17 ก.ย. 2562 ]60
 
หน้า 1|2