องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 2 ก.พ. 2664 ]28
2 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ6 เดือน ปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]2
3 การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล และการจัดเวทีประชาคมโครงการประชาคมราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]11
4 การรับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 1 มี.ค. 2564 ]37
5 เลิกใช้พลาสติกหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]13
6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [ 24 ก.พ. 2564 ]20
7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการคัดแยกขยะ อีเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด [ 5 ก.พ. 2564 ]19
8 อัตราภาษีป้าย เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]37
9 กิจกรรมกีฬาอบต.โคกสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓ [ 25 ธ.ค. 2563 ]46
10 วิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [ 16 ธ.ค. 2563 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10