องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 (LPA)

    รายละเอียดข่าว


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินการคลัง และด้านบริการสาธารณะ เรียบร้อยแล้วนั้น อบต.คำสะอาดจึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบ ตามที่แนบท้ายนี้


    เอกสารประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 (LPA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2560