องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จัดกิจกรรม Kick off โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ประจำปี 2564


27 กรฎาคม 2564 นายจรัส สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นำพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จิตอาสา
อสม. อถล. และประชาชน จัดกิจกรรม Kick Off โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ถนนสายบ้านสะอาด- หนองเม็ก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18