องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่กักตัว 14 วันที่บ้าน


24 สิงหาคม 2564 นายจรัส สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด/สสอ.ฆ้องชัย/นางรัชนีกร คำนวนอินทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์/นางสุดาภรณ์ รัตนบุดดา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว/สมาชิกสภา อบต./ประธาน อสม.
/อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เย่ียมและมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ที่กักตัว (Home Quarantine) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29