องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยตำบลโคกสะอาด


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยตำบลโคกสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆสามารถช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สมาชิกเมื่อมีปัยหาภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเสริมสร้างคุณค่าและบทบาทให้แก่ผู้สูงอายุใรครอบครัว
2023-12-08
2023-12-01
2023-11-21
2023-11-17
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-27
2023-10-23