องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยตำบลโคกสะอาด


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยตำบลโคกสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆสามารถช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สมาชิกเมื่อมีปัยหาภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเสริมสร้างคุณค่าและบทบาทให้แก่ผู้สูงอายุใรครอบครัว
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18