องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


องค์การบริหาร่วนตำบลโคกสะอาดร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสานตอนบน(ศวภ.อีสานตอนบน)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3)
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18