องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะอาชีพ


กศน.ตำบลโคกสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะอาชีพที่ประชาชนถนัดเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18