องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร


กศน.ตำบลโคกสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารได้ และทำเป็นอาชีพเสริมได้
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18