องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


             5 กรกฎาคม 2562 อบต.โคกสะอาดจัดกิจกรรม ปลูกป่า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ หนองช้างตาย สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัว ม.3 
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18