องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลัดสูตรการเข้าใจดิจิทัล28 มีนาคม 2562
กศน.ตำบลโคกสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม

2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18