องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรม รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"


๙ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย และ อปท.ในเขตอำเภอฆ้องชัยร่วมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18