องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


อำเภอฆ้องชัย ร่วมกับ อบต.โคกสะอาด จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"กิจกรรมอาสาพัฒนาปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันพุธที่3 มิถุนายน 2563 ณ วัดป่าสะอาดโนนตูม ตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18