องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ เข้าติดต่อสอบถามได้ที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำ


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระเสียภาษีประเภทต่างๆประจำปี2562
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18