องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ


วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง นายอำเภอฆ้องชัย

นายบุญทัน ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหาร สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

สารวัตร กำนัน และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สำนักงานร่มรื่นและสวยงาม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11