องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


นิทรรศการให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ MOI (Recycle Bank) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๖๗


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้ออกจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ

MOI (Recycle Bank) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๖๗

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11