องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอฆ้องชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอฆ้องชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นำส่วนราชการต่างๆ ออกบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ในส่วนของสำนักปลัด อบต.โคกสะอาด ได้ให้บริการประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ

และแจกจุลินทรีย์ เพื่อใส่ถังขยะเปียก ลดกลิ่น เร่งการย่อยขยะอินทรีย์ ณ วัดบ้านโคกประสิทธิ์

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11