องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอฆ้องชัย เป็นกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07
2024-03-06