องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรม “1 ธันวา วันเอดส์โลก”


1 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรม “1 ธันวา วันเอดส์โลก” โดยเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.โคกสะอาด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และแจกถุงยางอนามัยฟรี ให้กับประชาชน เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

 

2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29