วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ปิดเทอม2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อบต.โคกสะอาด ปิดเทอม2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดเทอม2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเครื่องปรับอากาศภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง